Eskişehir Sağlık İl Müdürlüğü

Eskişehir Sağlık İl Müdürlüğü

 
Faaliyet Alanı : TC Sağlık Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü
Adres :
Kırmızıtoprak Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi No:59 Eskişehir, Türkiye
Telefon : 0 222 320 10 12
Faks : 0 (222) 335 1540
Email : eskisehir@saglik.gov.tr
Web Adresi :

İlçe Müdürlükleri

İlçe Müdürlükleri

Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü   |  Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü
  

KAMU SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1. Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren her türlü teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini ilçe düzeyinde İl ve Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak denetlemek ve takip etmek.

2. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.

3. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1. Özel teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini ilçe düzeyinde İl ve Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak yerine getirmek ve takip etmek.

2. Halkımızın özel sağlık kuruluşlarından sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmesi amacıyla Müdürlüğümüz bölgesinde bulunan özel sağlık kuruluşlarının denetimlerini yapmak.

3. Eczaneler, muayenehaneler, diş protez laboratuarları, tıp merkezleri, dal merkezleri, özel poliklinikler, sağlık kabinleri, optisyenler, diş muayenehaneleri, ortez-protez işyerleri, duyu merkezleri, özel laboratuarlar, diş protez laboratuarları, cerrahi müdahale merkezleri, psiko-teknik değerlendirme merkezleri ve tıp merkezlerinin denetimlerini yapmak.

3. Özel Sağlık Kuruluşlarının rutin denetim planlarının yapılarak yıl içerisinde uygulamak.

4. Kaymakamlık Makamı ile koordineli olarak bölgemizde bulunan 40 internet cafenin yılda 2 defa denetimlerini yapmak.

5. Bölgemizde bulunan özel sağlık kuruluşlarının açılış-kapanış aşamalarında İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmak.

6. İlçemizle ilgili hıfzıssıhha kurul kararları komisyonu oluşturularak alınan kararlar ilgili yerlere tebliğ edilmek.

7. Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak.

8. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1. Odunpazarı Kaymakamlığı ile Odunpazarı İlçe Kurumları ve İl Müdürlüklerinden gelen yazışmalar, yıllık izin, rapor yazışmaları, Hıfzıssıhha kurul kararı yazışmaları yapmak.

2. İlçe Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve rapor, izin gibi özlük işlemlerini yürütmek.

3. Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirimini yapmak.

4. İl Sağlık Müdürlüğü,  Kaymakamlık ve İlçedeki diğer kamu kurumları ile ilçedeki sağlık kurumları arasında koordinasyonu sağlamak.

5. Personelle ilgili gerekli özlük işleri yürütmek.

6. Personelin ek ödeme çalışma günlerini hazırlamak.

7. Sağlık Bakanlığı ÇKYS/İKYS Modülüne personel hareketlerini bildirilmek.

8. İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının hazırlamak ve yayımlamak.

9. Kurumun yıllık planının hazırlanması ve gerekli görüldükçe brifing raporlarının hazırlamak.

10. Personelin kişisel bilgilerinin güncellemek.

11. Kurum içi kullanılan klasörlerin desimal dosya planına uygun olarak hazırlamak.

12. Kimi evrakların posta yolu ile ilgili makamlara gönderimini yapmak.

13. Araç görevlendirmeleri ve ulaşım ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

14. İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde kullanılan sarf malzeme ihtiyaçlarının tespit edilerek teminini sağlamak.

15. BİMER ile ilgili şikâyet ve dilekçelerin takibini yapmak.

16. Ambarda olmayan malzemeleri Sağlık Müdürlüğü Tahakkuk ve Mali İşler Şubesine bildirerek teminini sağlamak.

17. Disiplin Mevzuatı gereğince yapılan işlemlerin takibini yapmak.

18. Kurumumuza ait şikâyet ve eleştiri başvurularının değerlendirilerek konu ile ilgili takibini yapmak.

19. Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütülmesi, sicil kayıtlarını tutmak.

20. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılması ve uygulanmasını sağlamak.

21. Davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, savunma veya yazışma yapmak.

22. İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmaları yapmak.

23. İlçe Müdürlüğümüze iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi vermek.

24. Disiplin ve hukuk işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak.

25. Hukuk İşleri Birimi; Odunpazarı Kaymakamlığı aleyhine açılan Adli-İdari davalara ilişkin gerekli savunmaların yapılması ve takibini yapmak.

26. İlçede muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemlerinin yapılarak diğer teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak.

27. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak.

28. İlçe Sağlık Müdürü adına kurum ve kuruluşların kalite yönetimi uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu sağlamak.

29. Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme Çalışmaları çerçevesinde Kamu Hizmet Envanteri Hazırlanmasında koordinasyonun sağlanması ve güncellemelerin yapılarak, yayınlanması görevini yürütmek.

30. Görev alanına giren konularda gereken denetimleri yapmak.

31. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Adres :
Arifiye Mah. İki Eylül Cad. PTT Çıkmazı, PTT Başmüdürlüğü Hizmet Binası No:1, 26010 Odunpazarı/Eskişehir

Telefon : 0(222) 233 78 78

  
Tags: TC Sağlık Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü sağlık hastaneler özel evde bakım birimler sağlık kuruluşları eczaneler -
Görüntülenme / Ziyaretçi : 245.136 / 241.347 .

Facebook yorum kodu